SSLI Parent

Orna N.

כהורים ישראלים לילדים שנולדו מחוץ לישראל, מצאנו בשכטר המשך ישיר למאמצינו בבית לשימור השפה העברית, לתחושת הזהות היהודית ולאהבת ישראל. עבודות הילדים בעברית התלויות במסדרונות, השירים בעברית ישראלית , הטקסים והחגים….כל אלה הזכירו לנו את הילדות הישראלית שלנו. לדעת עברית ״כמו שצריך״, הוא מקור גאווה בבית הספר הן מבחינה אקדמית והן בחברת הילדים.

בננו הבכור, סיים 12 שנות לימוד בשכטר ולאחר שנת מכינה בישראל החליט לעלות לארץ ולהתגייס. בננו השני תלמיד בתיכון ומדריך בשבט גפן, צופי לונג איילנד.

ילדינו מאוד אוהבים את בית הספר ומרגישים כמו דגים במים גם בקהילה הישראלית וגם בקרב הקהילה היהודית-אמריקאית.